जापनिज भाषामा नम्बर भन्नको लागी प्रयोग हुने शब्दहरु र नेपालीमा अर्थ

जापनिज भाषामा नम्बर भन्नको लागी  प्रयोग हुने शब्दहरु र नेपालीमा अर्थ

जापानीज भाषामा नम्बर भन्नको लागी र लेख्नको लागी धेरै नै सजिलो छ । यदि जापानमा आफ्नो बालबालिकालाई पढ्नको लागि लैजादै हुनुहुन्छ अथवा तपाईं भर्खर जापनिज भाषा सिक्दै हुनुहुन्छ भने यो सुची तपाईंको लागि उपयोगी हुनसक्छ ।

नेपालीमा अङग्रेजीमा जापनिजमा
1इचि (ICHI)
नि (NI)
3सान (SAN)
4योन, शि (YON, SHI)
5गो  (GO)
6रोकु  (ROKU)
7नाना, शिचि (NANA, SHICHI)
8हाचि (Hachi)
9क्यु, कु (KYÛ, KU)
१०10जुउ (JÛ)
११11जुउ इचि (JUU ICHI)
१२12जुउ नि (JUU NI)
१३13जुउ सान (JUU SAAN)
१४14जुउ योन (JUU YON)
१५15जुउ गो (JUU GO)
१६16जुउ रोकु (JUU ROKU)
१७17जुउ नाना (JUU NANA)
१८18जुउ हाचि (JUU HACHI)
१९19जुउ क्यु (JUU KYU)
२०20नि जुउ (NI JUU)
३०30सान जुउ (SAAN JU)
४०40योन जुउ (YON JUU)
५०50गो जुउ (GO JUU)
६०60रोकु जुउ (ROKU JUU)
७०70नाना जुउ (NANA JUU)
८०80हाची जुउ (HACHI JUU)
९०90क्यु जुउ (KYU JUU)
१००100ह्याकु (HYAKU)
१०००1000सेन (SEN)

जापनिज नम्बरहरु पढ्न र लेख्न धेरै नै सजिलो छ । अब २१-२९, ३१-३९, ४१-४९ , आदि जस्ता नम्बरहरुलाई कसरी जापनिज भाषामा लेख्नी र पढ्नि त ?

चिन्ता नलिनुहोस्, यो नियम हजुरलाई सजिलो लाग्न सक्छ ! गम्भीरतापूर्वक यो नियमलाई हेर्नुहोला 

यी कुनै पनि नम्बरहरू गणना गर्न ...
अभ्यासका लागि यहाँ केही उदाहरणहरू छन्:
२१ = २०(नि जुउ) + १(आईची) = नि जुउ आईची
२२ = २०(नि जुउ) + २(नि) = नि जुुउ नि
३३ = ३०(सान जुउ) + ३(सान) = सान जुउ सान 
४४ = ४०(योन जुउ) + ४(योन) = योन जुउ योन 
५५ = ५०(गो जुुउ) + ५(गो) = गो जुउ गो 
६६ = ६०(रोकु जुउ) + ६(रोकु) = रोकु जुउ रोकु
७७ = ७०(नाना जुुउ) + ७(नाना) = नाना जुुउ नाना
८८ = ८०(हाची जुुउ) + ८(हाची) = हाची जुुउ हाची
९९ = ९०(क्यु जुउ) + ९(क्यु) = क्यु जुउ क्यु