CATEGORY N5

  • 2020.02.18

JLPT N5 kanji को शब्दवली र नेपालीमा अर्थ

यहाँ JLPT N5 को परिक्षाको लागि आवश्यक पर्ने सबै kanji शब्दहरुको सुची छ । जापानमा जम्मा ८० किसिमका कांजी छन् जुन तपाईले JLPT N5 लाई पास गर्नका लागि जान्नु आवश्यक छ र हामीले तपाईंलाई सहज […]