CATEGORY N1

  • 2020.02.20

JLPT N1 मा प्रयोग हुने शब्दवली र नेपालीमा अर्थ

N1 तपाइँको पूर्ण जापानी  वातावरणमा काम गर्ने क्षमताको परीक्षण गर्न डिजाइन गरिएको हो। यो परीक्षा उत्तीर्ण गरेपछि, तपाईंसँग जापानी कम्पनीमा काम गर्ने कुनै समस्या हुनु हुँदैन। अधिकांश पोष्टहरूको लागि, भिसा मुद्दाहरू बाहेक, सम्भावित रोजगारदाताहरूले तपाईंलाई […]