CATEGORY Easy

  • 2020.02.18

परिवारसँग सम्बन्धित जापानी शब्दवलिको नेपाली अर्थ

के यसको बारेमा तपाईंलाई पहिल्यै थाहा थियो भनेर सोचिरहनु भएको छ ? तपाईंको निकटको परिवारको लागि प्रयोग गरिने धेरै जसो शब्दहरू N5 मा कभर छन्। तपाईंले  जापानी भाषामा पहिले नै सिक्नु भएको होला, त्यहाँ भएका […]