CATEGORY Japanese Language

  • 2020.02.20

JLPT N1 मा प्रयोग हुने शब्दवली र नेपालीमा अर्थ

N1 तपाइँको पूर्ण जापानी  वातावरणमा काम गर्ने क्षमताको परीक्षण गर्न डिजाइन गरिएको हो। यो परीक्षा उत्तीर्ण गरेपछि, तपाईंसँग जापानी कम्पनीमा काम गर्ने कुनै समस्या हुनु हुँदैन। अधिकांश पोष्टहरूको लागि, भिसा मुद्दाहरू बाहेक, सम्भावित रोजगारदाताहरूले तपाईंलाई […]

  • 2020.02.18

परिवारसँग सम्बन्धित जापानी शब्दवलिको नेपाली अर्थ

के यसको बारेमा तपाईंलाई पहिल्यै थाहा थियो भनेर सोचिरहनु भएको छ ? तपाईंको निकटको परिवारको लागि प्रयोग गरिने धेरै जसो शब्दहरू N5 मा कभर छन्। तपाईंले  जापानी भाषामा पहिले नै सिक्नु भएको होला, त्यहाँ भएका […]

  • 2020.02.18

व्यापार व्यवसाय सम्बन्धि प्रयोग हुने जापनी शब्दहरुको नेपालीमा अर्थ

जापानीजहरु एकदम उच्च स्तरको छन् भनेर भनिराख्न जरुरी छैन र त्यहाँ धेरै शब्दहरू प्रयोग गरिन्छन् जुन शब्दहरु तपाईले दैनिक कुराकानीमा सामान्यतया सुन्नुहुन्न तर हाम्रो लक्ष्य भनेको जापानीज भाषा सिकेर राम्रोसँग जापानीज बुझ्नु हो । यदि […]

  • 2020.02.18

JLPT N5 kanji को शब्दवली र नेपालीमा अर्थ

यहाँ JLPT N5 को परिक्षाको लागि आवश्यक पर्ने सबै kanji शब्दहरुको सुची छ । जापानमा जम्मा ८० किसिमका कांजी छन् जुन तपाईले JLPT N5 लाई पास गर्नका लागि जान्नु आवश्यक छ र हामीले तपाईंलाई सहज […]